Rrjeti i organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës
The Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women Organizations of Kosovo
E kosovake Romane, Ashkaliengre thaj Egipqanengre Djuvlengro Organisacierngri Kedin

Anëtarët e RROGRAEK-ut

No. Name and Surname Organization E-mail Place
1 MIRLINDA BERISHA Anetare mirelinda-berisha@live.com Xerxe - Komuna e Rahovecit
2 ARSIJE SHAKU Anetare asi-zeshkanja@live.com Pejë
3 MIRE RAMAJ "YOUTH STEPS FOR CHANGE" f.r.saberlinda@hotmail.com Klinë
4 DAFINA MALESHAJ “VIZIONI 02” dafina253@hotmail.com Istog
5 GJEMILE SALÇE ANËTARE djemila.KS@live.com Graçanicë
6 GJYZEL SHALJANI “FOLEA “ gjyzelshaljani@hotmail.com Prizren
7 FLORIJE MUMINI “ROMANE ROMNJA” florijemumini@hotmail.com Gjilan
8 INDIRA ELSHANI ANËTARE indirabardhi@hotmail.com Prizren
9 MIRSADE TAHIRI ANËTARE mirsa_girls@live.com Podujevë
10 ZYLFIJE BAJRAMI “NEONATAL” Ferizaj
11 GJYLESHAH FETAHU KORDINATORE gjyle_72@hotmail.com Mitrovicë
12 ELVANE QORRI “BREVIS” elvane_violina@yahoo.com Gjakovë
13 BELKIZE MUQA ANËTARE belka_bezi@live.com Pejë
14 ALBINA KERSHI ANËTARE albina_k81@hotmail.com Gjakovë
15 DRITA KRASNIQI GRUPI I GRAVE “OAZA” oaza.i6@gmail.com Prizren
16 ARTA ASLLANI ANËTARE arta.asllani.asllani@gmail.com Fushë Kosovë
17 FERDANE ASLLANI ANËTARE doona_as@hotmail.com Fushë Kosovë
18 NJOMZA BERISHA ANËTARE berishanjomza78@gmail.com Prizren
19 MIMOZA KËRSHI ANËTARE azom-m@hotmail.com Gjakovë
20 NEBAHATE KRASNIQI ANËTARE syl-sofije@hotmail.com Mitrovicë
21 TABE MALIQI “NËNA E FUKARAS” nena_fukaras@hotmail.com Gjakovë
22 SOFIJE HYSENI “GAGA” Mitrovicë
23 MIRLINDA BERISHA ANËTARE mirlinda-berisha@live.com Xërxe - Komuna e Rahovecit
24 NERXHIVANE RRAHMANI GRATË VENDOSIN VETË nexhi_72@hotmail.de Mitrovicë
25 ELENDINA KURTI ANËTARE Eli_kurti@live.com Gjakovë

Find us:


web site:
www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: 038 / 735 - 991

Takimi në Gjakovë RROGRAEK me përfaqësuesit e të rinjve

Më 31 Gusht 2018, RROGRAEK-u së bashku me përfaqësuesit e grupit të të rinjve për avokim nga komuna e Gjakovës, mbajtën një takim lidhur me situatën e dhunës në familje tek komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në komunën e Gjakovës. Takimi u mbajt në zyrat e “OJQ Prosperiteti”. Të pranishëm ishin tre përfaqësues nga mekanizmat relevant për trajtimin e rasteve të dhunës në familje, Z. Kristë Gjokaj - përfaqësues i Policisë, Z. Agim Pula – Mbrojtës i Viktimave dhe Znj. Sakibe Doli – përfaqësuese e strehimores për viktimat e dhunës në familje në komunën e…