Rrjeti i organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës
The Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women Organizations of Kosovo
E kosovake Romane, Ashkaliengre thaj Egipqanengre Djuvlengro Organisacierngri Kedin

Mirësevini në RROGRAEK

Rrjeti i Organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës është një rrjet i cili vepron në tërë rajonin e Kosovës, e përqëndruar kryesisht në zonat / komunat ku jetojnë komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Ne jemi të angazhuar… Më shumë

 

Trajnime për ndërmarrësi dhe zhvillim te bizneseve

Rrjeti i Organizatave të Grave Romë, Ashkali dhe Egjiptase - RROGRAEK dhe Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve ECMI, organizoi disa sesione te trajnimeve ne kuader te projektit “Promovimi i fuqizimit ekonomik të grave Romë, Ashkali dhe Egjiptiane në Kosovë”… Më shumë

 

Procesverbali i takimit të shtatë të mbledhjes së bordit

Me datën 18 prill 2013 në restoran Rings u mbajt mbledhja e shtatë e bordit të RROGRAEK-ut.

Në takim morën pjesë:

Elvane  Qorri – Kryetare e Bordit

Visare Nimani – Anëtare e Bordit

Gani Elshani – Anëtar i Bordit

Shpresa… Më shumë

 

Procesverbali i mbledhjes së anëtareve të Rrograek

Më datën 21 Shkurt 2013, të pranishme kanë qenë 15 (pesëmbëdhjet) pjesëmarrëse.

1)   FJALA HYRËSE

Mbledhjen e hapi drejtoresha ekzekutive e RROGRAEK-ut, Shpresa Agushi, e cila falënderoi anëtaret për pjësmarrejen dhe përgjigjjen e ftesës.

Prezantimit iu bashkangjiten pjesemarrëst dhe njoftimi… Më shumë

 

Find us:


web site:
www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: 038 / 735 - 991

Raport Monitorues

Duke u bazuar ne Strategjine  tre vjeçare,  RROGRAEK ka publikuar raporte hulumtuese per çeshtje te rendesishme qe i prekin grate dhe vajzat e reja te komuniteteve Rome, Ashkali dhe Egjiptase ne Kosove. Me poshte mund te gjeni listen e publikimeve te cilat mund t’I shkarkoni.

Shkarko PDF