Mbeshtetje ne parandalimin e martesave te hershme te komunitetet Rome Ashkali dhe Egjyptase

Në kuader të projektit “Mbeshtetje ne parandalimin e martesave te hershme te komunitetet Rome Ashkali dhe Egjyptase” , implementuar nga RROGRAEK, mbështetur nga UN Women dhe perkrahur finaciarisht nga Bashkesia Europiane (BE), me daten 25 Janar 2018 u mbajte takimi i parë me organizatat jo-qeveritare (nga komunat e Mitrovices, Graqanices dhe Lipjanit), të perfshira në të drejtat e grave Rome Ashkali dhe Egjyptase si dhe organizatave që kane në focus të drejtat e grave në pergjithesi. Në këtë takim perfaqesuesit e organizatave prezente u njohtuan detajisht lidhur me projektin si dhe per mënyren se si do të kyqen ne këtë projekt dhe do të fitojne njohuri të reja dhe ekspertize në fushen e trajtimit të martesave të hershme, ne përputhje me konventat e Stambollit dhe Konventes për eliminimin e të gjitha formave te diskriminimit ndaj gruas (CEDAW).
As part of the project “Support in prevention of early marriages in Roma, Ashkali and Egyptian communities in Kosovo”, implemented by NRAEWOK and financed by European Union (EU), on 25 January 2018 was held the first meeting with the non-Governmental Organizations involved in the field of the Roma, Ashkali and Egyptian women rights and in the women rights in general (covering the municipalities of Mitrovice/Mitrovica, Graqanice/Gracanica and Lipjan/Lipljan). The aim of this meeting was the introduction of the project and on how these organizations will be involved in the project and gain new knowledge and experiences in the field of early marriages, in compliance with the Istanbul and CEDAW conventions.

Image may contain: 3 people, people sitting, table and indoor

Find us:


web site:
www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: +383 (0) 38 733 265

Raport Monitorues

Duke u bazuar ne Strategjine  tre vjeçare,  RROGRAEK ka publikuar raporte hulumtuese per çeshtje te rendesishme qe i prekin grate dhe vajzat e reja te komuniteteve Rome, Ashkali dhe Egjiptase ne Kosove. Me poshte mund te gjeni listen e publikimeve te cilat mund t’I shkarkoni.

Shkarko PDF