Projekti i Forum Syd-it

Ngritja e nivelit te arsimit te vajzave te komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptase ne shoqerine kosovare ne Komunen e Gjilanit

Shkarko PDF

Arkiv

Video

Find us:


web site:
www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: +383 (0) 38 733 265

Raport Monitorues

Duke u bazuar ne Strategjine  tre vjeçare,  RROGRAEK ka publikuar raporte hulumtuese per çeshtje te rendesishme qe i prekin grate dhe vajzat e reja te komuniteteve Rome, Ashkali dhe Egjiptase ne Kosove. Me poshte mund te gjeni listen e publikimeve te cilat mund t’I shkarkoni.

Shkarko PDF