Rrjeti i organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës
The Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women Organizations of Kosovo
E kosovake Romane, Ashkaliengre thaj Egipqanengre Djuvlengro Organisacierngri Kedin

Anëtarët e RROGRAEK-ut

No. Name and Surname Organization E-mail Place
1 Mirlinda Berisha Anetare mirelinda-berisha@live.com Xerxe - Komuna e Rahovecit

Lajme arkiv

Find us:

web site: www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: 038 / 735 - 991

Monitoring report

Shkarko PDF

Publikime arkiv