Rrjeti i organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës
The Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women Organizations of Kosovo
E kosovake Romane, Ashkaliengre thaj Egipqanengre Djuvlengro Organisacierngri Kedin

Rjeti i Organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës (RROGRAEK) gjendet në Rr. UÇK, K-14, Përdhesë, nr. 1A-1, Prishtinë, Kosovë.

web site: www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: 038 / 735 - 991

Lajme arkiv

Find us:

web site: www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: 038 / 735 - 991

Monitoring report

Shkarko PDF

Publikime arkiv