Rrjeti i organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës
The Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women Organizations of Kosovo
E kosovake Romane, Ashkaliengre thaj Egipqanengre Djuvlengro Organisacierngri Kedin

Misia RRAEJOK

RRAEJOK sito phikoipe, integripe, thay promovipe e juvlane thay qhayenge hakayengo e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo ani Kosova. RRAEJOK ka pherel poro res prekal o yaveripe e eksperiencengo, informaciengo, rafinya, rodlaripya thay avokipe.

Lajme arkiv

Find us:

web site: www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: 038 / 735 - 991

Monitoring report

Shkarko PDF

Publikime arkiv