Rrjeti i organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës
The Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women Organizations of Kosovo
E kosovake Romane, Ashkaliengre thaj Egipqanengre Djuvlengro Organisacierngri Kedin

Bordi

Bordi e RRAEJOK sile panj jene kola alosardile kotar Sombeshipe e RRAEJOK. Bordi azhutinela thay dela godi vash kontrola thay phiravipe e butyengo thay barvalipe e RRAEJOK thay kerela buti phanglo e organizaciake resyencar. Pe 2013, Phiravipesko Bordi kergyola kotar o kotorleutne sar so si:

Elvane Qorri  / Bordeski Sheruni

Zylfije Bajrami / Bordesko jeno

Gani Elshani / Bordesko jeno

Habit Hajredinaj / Bordesko jeno

Visare Nimani / Bordesko jeno				
                	
					

Stafi

Shpresa Agushi / Ekzekutivuni Direktora

Diana Shaka / Sevalutni vash financie thay administracia

Mimoza Gavrani / Koordinatora

Bleta Qehaja / Koordinatora

Lajme arkiv

Find us:

web site: www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: 038 / 735 - 991

Monitoring report

Shkarko PDF

Publikime arkiv