Rrjeti i organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës
The Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women Organizations of Kosovo
E kosovake Romane, Ashkaliengre thaj Egipqanengre Djuvlengro Organisacierngri Kedin

Rjeti i Organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës (RROGRAEK) gjendet në Rr. UÇK, K-14, Përdhesë, nr. 1A-1, Prishtinë, Kosovë.

web site: www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: 038 / 735 - 991

Lajme arkiv

Find us:

web site: www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: 038 / 735 - 991

Test Test

Vivamus vel urna nibh, id consequat risus. Cras fermentum massa non augue auctor aliquet. Vivamus vel urna nibh, id consequat risus. Cras fermentum massa non augue auctor aliquet. Vivamus vel urna nibh, id consequat risus. Cras fermentum massa non augue auctor aliquet.

Shkarko PDF