KMZORAE

Kosovska Mrea enskih Organizacija Roma, Aškalija i Egipana (KMZORAE) je osnovana 2000 godine kao neformalna mrea organizacija i aktivista iz svih oblasti Kosova, uz podršku i pomo od strane Kancelarije OEBS-a na Kosovu, KFOS, odnosno od strane programa za ene na Kosovu pod rukovodstvom Gospoe Luljeta Vunii i istaknute aktivistkinje gospoe Igbale Rogova. I pored volje i elje svih lanova mree da nastave svoje aktivnosti, nakon niza treninga i sastanaka, mrea prekinula svoje aktivnosti i poslove na odreeno vreme. U decembru 2006, uz podršku UNIFEM-a (UNWOMEN), kancelarije na Kosovu, u saradnji i nadgledanje Kosovskog Centra za Rodne Studije, mrea je nastavila svoje aktivnosti kao neprofitna, nevladina Organizacija sa jasnom strategijom rada. Nakon formalnog registrovanja mree u septembru 2007, uz pomo KCRS, Mrea je institucionalizovana u nevladinu organizaciju. KCRS, u okviru takozvanog projekta “Izgradnja kapaciteta za zajednice Roma, Aškalija i Egipana, uz podršku UNIFEM-a Kancelarije na Kosovu, organizovali su niz aktivnosti za izgradnju kapaciteta osoblja u KMZORAE. U poetku, uz pomo KCRS, mrea je razvila svoj strateški plan za period 2008-2010 i pomagala u formiranju osoblja i stvaranje Odbora. Konano u 2011, KMZORAE ponovo uz pomo KCRS, pripremila strateški plan i strategiju spinoff koja je pomogla mreu KMZORAE da radi kao samostalna institucija. Danas KMZORAE ima svoje kancelarije i stalno osoblje koji su angaovani u raznim projektima i aktivnostima.

Lajme arkiv

Find us:

web site: www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: 038 / 735 - 991

Test Test

Vivamus vel urna nibh, id consequat risus. Cras fermentum massa non augue auctor aliquet. Vivamus vel urna nibh, id consequat risus. Cras fermentum massa non augue auctor aliquet. Vivamus vel urna nibh, id consequat risus. Cras fermentum massa non augue auctor aliquet.

Shkarko PDF