Rrjeti i organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës
The Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women Organizations of Kosovo
E kosovake Romane, Ashkaliengre thaj Egipqanengre Djuvlengro Organisacierngri Kedin

Odbor

Odbor KMZORAE ima pet lanova koji su izabrani od Skupštine KMZORAE. Odbor pomae i savetuje za kontrolu i upravljanje poslovima i imovine KMZORAE i radi u skladu sa ciljevima organizacije. Tokom 2013, Upravni Odbor se sastoji od sledeih lanova:

Elvane Qorri / Presednica Odbora

Zylfije Bajrami / Član Odbora

Gani Elshani / Član Odbora

Habit Hajredinaj / Član Odbora

Visare Nimani / Član Odbora


				
                	
					

Osoblje

Shpresa Agushi / Egzekutivna Direktorica

Diana Shaka / Zvaničnica za finansije i administraciju

Mimoza Gavrani / Koordinator

Bleta Qehaja / Koordinator

Lajme arkiv

Find us:

web site: www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: 038 / 735 - 991

Test Test

Vivamus vel urna nibh, id consequat risus. Cras fermentum massa non augue auctor aliquet. Vivamus vel urna nibh, id consequat risus. Cras fermentum massa non augue auctor aliquet. Vivamus vel urna nibh, id consequat risus. Cras fermentum massa non augue auctor aliquet.

Shkarko PDF