Rrjeti i organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës
The Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women Organizations of Kosovo
E kosovake Romane, Ashkaliengre thaj Egipqanengre Djuvlengro Organisacierngri Kedin

Vizija KMZORAE

KMZORAE podrava integraciju i promovisanje prava ena Roma, Aškalija i Egipana  na Kosovu. Naša vizija o ispunjavanju ove misije je kroz intenzivne treninge za  izgradnju kapaciteta, zastupanje i obuka za lobiranje koje bi ojaale zastupljenostiena u lokalnim, kao i u centralnoj upravi, sastanci sa drugim enskim nevladinim organizacijama i zainteresovanim stranama na Kosovu kroz pronalaenje zajednike osnove saradnje i promovisanja meu-etnikog dijaloga, razmena iskustava i informacija sa drugim NVO  na lokalnom i globalnom nivou, aktivnosti podizanja svesti u oblasti obrazovanja i  zdravstva zaene i devojke iz zajednica Roma, Aškalija i Egipana na Kosovu. 


				
              

Lajme arkiv

Find us:

web site: www.rrograek.org
email: info@rrograek.org
Tel: 038 / 735 - 991

Test Test

Vivamus vel urna nibh, id consequat risus. Cras fermentum massa non augue auctor aliquet. Vivamus vel urna nibh, id consequat risus. Cras fermentum massa non augue auctor aliquet. Vivamus vel urna nibh, id consequat risus. Cras fermentum massa non augue auctor aliquet.

Shkarko PDF